nase-sluzby

TERAPEUTICKÁ PRÁCE S NÁSILÍM VE VZTAZÍCH

TERAPEUTICKÁ PRÁCE ZAMĚŘENÁ NA PREVENCI A ADAPTIVNĚJŠÍ ZVLÁDÁNÍ AGRESIVNÍCH PROJEVŮ NEJEN VE VZTAZÍCH

Tato práce je zaměřena na prevenci a adaptivnější zvládání agresivních projevů ve vztazích. Vycházíme z předpokladu, že za agresivními projevy mnohdy stojí hodnoty (jejich obrana nebo prosazování) a že i člověk označený za agresora, je člověkem – možná také dobrým pracovníkem, kolegou, otcem, atd.

VÍCEOD ZÁKOPŮ K DIALOGU KVŮLI DÍTĚTI

Projekt je zaměřen na rodičovské páry, kteří procházejí rozvodem nebo rozchodem provázeným opakovanými konflikty.

VÍCEPSYCHOTERAPIE

Psychoterapeutickou pomoc nabízíme všem, jimž nějaký problém kazí život, soužití partnerské nebo rodinné, a také všem, kteří se cítí být psychicky nemocní nebo si to o nich myslí někdo jiný.

VÍCEPSYCHIATRICKÉ SLUŽBY

Služby psychiatrické péče nabízíme všem, kdo stojí o konzultaci svých psychických potíží s lékařem. Ten uplatňuje medicícnský přístup, zváží s vámi možnosti užívání léků (medikace), v případně nutnosti zprostředkuje hospitalizaci.

VÍCEKONZULTACE, ROZVOJOVÁ ASISTENCE, PORADENSTVÍ

Konzultace nabízíme všem, kdo svůj život zvládají, ale v nějaké oblasti jejich života by byli zvědaví na přístup odborníka, případně všem, kdo by se chtěli v něčem pohnout dál a rozvíjet se na cestě, na kterou se jim nechce samotným.

VÍCEBODYTERAPIE, MASÁŽE A PRÁCE S TĚLEM

Péče o tělo a fyzická úleva může velmi rychle zlepšit psychický stav. Potřebujete-li ulevit od bolestí hlavy, šíje, zad, nebo se chcete naučit zacházet lépe se svým tělem, nabídneme vám masáže či konzultace s bodyterapeutkou.

VÍCEMEDIACE

Konzultace s mediátorem (tím je nestranná osobou, zpravidla s právním a terapeutickým vzděláním) nabízíme všem, kteří jsou v rozvodovém řízení, rozchází se s partnerem a řeší nastavení nových pravidel při péči o společné děti, rádi by se vyhnuli zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení (dohoda o úpravě poměrů k dětem, dohoda o nastavení styku rodičů s dětmi, dohoda o výši výživného, vypořádání společného majetku atd.).

VÍCEPOR@DNA

Nechcete nebo nemůžete přijít do našeho centra? Přesto na svoje starosti nemusíte být sami. Přečtěte si, co poradili naši odborníci jiným.

VÍCETOP