nase-sluzby

TERAPEUTICKÁ PRÁCE S NÁSILÍM VE VZTAZÍCH

Projekt je zaměřený na prevenci a adaptivnější zvládání agresivních projevů ve vztazích. Vycházíme z předpokladu, že za agresivními projevy mnohdy stojí hodnoty (jejich obrana nebo prosazování) a že i člověk označený za agresora, je člověkem – možná také dobrým pracovníkem, kolegou, otcem, atd.

VÍCEOD ZÁKOPŮ K DIALOGU KVŮLI DÍTĚTI

Projekt je zaměřen na rodičovské páry, kteří procházejí rozvodem nebo rozchodem provázeným opakovanými konflikty.

VÍCETERAPIE PRO LIDI S TÉMATEM AGRESIVITY

 

Díky dotaci, kterou se nám podařilo v roce 2017 získat od ministerstva vnitra v rámci grantového řízení měli na podzim klienti potýkající se s agresivitou ve vztazích, nebo úřadem označovaní jako násilná osoba, možnost přijít do terapie jen za stokorunu za sezení.

VÍCETOP