nase-sluzby

TERAPEUTICKÁ PRÁCE S NÁSILÍM VE VZTAZÍCH

Projekt je zaměřený na prevenci a adaptivnější zvládání agresivních projevů ve vztazích. Vycházíme z předpokladu, že za agresivními projevy mnohdy stojí hodnoty (jejich obrana nebo prosazování) a že i člověk označený za agresora, je člověkem – možná také dobrým pracovníkem, kolegou, otcem, atd.
Věnujeme se práci s lidmi, kteří se potýkají s problémem agrese, případně násilím ve vztazích. Gaudia má s projekty tohoto typu dlouhodobou zkušenost. Navazujeme na projekt "Být a nebít", který u nás v minulosti běžel. Současný program kombinuje individuální terapii se specifickou skupinovou prací, kde jsme se inspirovali v narativní terapii. Náš program mohou využít i klienti Probační a mediační služby a dalších institucí. Také pro ně jsme požádali o grant, aby měli tuto službu za symbolickou finanční částku.

TOP