nase-sluzby

TERAPIE PRO LIDI S TÉMATEM AGRESIVITY

 

Díky dotaci, kterou se nám podařilo v roce 2017 získat od ministerstva vnitra v rámci grantového řízení měli na podzim klienti potýkající se s agresivitou ve vztazích, nebo úřadem označovaní jako násilná osoba, možnost přijít do terapie jen za stokorunu za sezení.
  • O co program usiluje a jak vypadá

Náš projekt nazvaný „Z agrese do progrese“ se zaměřuje na terapeutickou práci s lidmi označenými jako násilná osoba. Označení jako násilník, agresor, násilná osoba často výrazně ovlivňují identitu člověka. Může vést k další k frustraci, averzi vůči institucím a další agresivitě. Individuální terapie (1 x 14 dni) na bázi narativní práce vychází z předpokladu, že problém je problém a člověk je člověk. Tyto dvě věci se neztotožňují. Mapuje, jak se klientovi dařilo řešit věci bez agresivity. Součástí programu jsou také skupinová setkání účastníků programu (1x za měsíc), kde s využitím narativní metody rozvíjejí neproblémovou identitu, což se pak projevuje v proměně sebepojetí a ve zlepšení vztahu s okolím. Díky rozvíjení alternativního sebepojetí, reflexi svého jednání a obohacování identity o pozitivní aspekty se pak zmírňuje potřeba jednat agresivně i v budoucnosti.

 

  • Co to stálo

Díky dotaci ministerstva vnitra na terapeutický program jsme klientům, kteří chtěli pracovat s tématem vlastní agresivity, případně které poslala do programu nějaká instituce (OPSOD, Probační a mediační služba), nabídli terapii za motivační poplatek 100 korun za jedno sezení.

  • Kdo s klienty pracoval

Mgr. Miloš Havlík

MUDr. Olga Kunertová

Mgr. Lukáš Kutek

 

PROGaudia, z.ú.

Jeseniova 47, 130 00 Praha 3

Telefon: +420 242 487 327
Mobil: +420 773 993 036
E-mail: info@gaudia.cz

TOP