nase-sluzby

TERAPIE PRO LIDI S TÉMATEM AGRESE JEN ZA 100 KORUN ZA SEZENÍ

Díky dotaci, kterou se nám podařilo získat od ministerstva vnitra v rámci grantového řízení mohou nyní klienti, kteří se potýkají s agresí ve vztazích, nebo je úřady označují jako násilnou osobu, přijít do terapie jen za stokorunu za sezení.
 • O co program usiluje a jak vypadá

Náš projekt nazvaný „Z agrese do progrese“ se zaměřuje na terapeutickou práci s lidmi označenými jako násilná osoba. Označení jako násilník, agresor, násilná osoba často výrazně ovlivňují identitu člověka. Může vést k další k frustraci, averzi vůči institucím a další agresi. Individuální terapie (1 x 14 dni) na bázi narativní práce vychází z předpokladu, že problém je problém a člověk je člověk. Tyto dvě věci se neztotožňují. Mapuje, jak se klientovi dařilo řešit věci bez agrese. Součástí programu jsou také skupinová setkání účastníků programu (1x za měsíc), kde s využitím narativní metody rozvíjejí neproblémovou identitu, což se pak projevuje v proměně sebepojetí a ve zlepšení vztahu s okolím. Díky rozvíjení alternativního sebepojetí, reflexi svého jednání a obohacování identity o pozitivní aspekty se pak zmírňuje potřeba jednat agresivně i v budoucnosti.

 

 • Co to stojí

Díky dotaci ministerstva vnitra na terapeutický program nabízíme klientům, kteří chtějí pracovat s tématem vlastní agrese, případně které posílá do programu nějaká instituce (OPSOD, Probační a mediační služba) terapie za motivační poplatek 100 korun za jedno sezení.

 • Kdo s vámi bude pracovat

Mgr. Miloš Havlík

psychoterapeut, sociolog, andragog, supervizor, kouč

 • Vystudoval sociologii a andragogiku na Univerzitě Palckého v Olomouci.
 • Má 14 let praxi v oboru psychoterapie.
 • Absolvoval výcviky v systemické terapii ISZ (750) hodin, výcvik v narativní terapii ISZ (100) a 17 let praxe ve vzdělávání.
 • Je certifikovaný Reteaming® kouč, lektor a supervizor systemické terapie, metodik plánování sociálních služeb a konzultant standardů kvality sociálních služeb.
 • V týmu "Dalet, o.s." se podílel na koncepci i realizaci vzdělávání v manažerských dovednostech a na supervizi výcviků a koučovacích programech, spolupracoval i při publikování odborných textů.
 • Působí jako lektor, "Diecézní charitě Brno" a ve "Fokusu Praha" aj.
 • V letech 1998 - 2012 působil v organizaci Fokus Vysočina z toho 10 let jako ředitel.
 • Má rád dobré víno a sýry, jógu, turistiku, blues a jazz

mail: havlik@gaudia.cz


Mgr. Lukáš Kutek

psychoterapeut 

 • vystudoval Fakultu sociálních věd UK v Praze a bakalářský program Psychologie na Filosofické fakultě UPOL v Olomouci
 • je frekventantem akreditovaného výcviku v systemické psychoterapii „Umění terapie“ pořádaném společností GI. Zároveň se pravidelně účastní kurzů v Narativní psychoterapii s lektory Institutu narativní terapie v Londýně
 • vyhledává sporty a hry v různých podobách

mail: kutek@gaudia.cz


MUDr. Olga Kunertová – jednatelka společnosti, odborný garant

psychoterapeutka, psychiatryně, lektorka vzdělávacích programů

 • 22 let praxe v oboru psychoterapie
 • Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • Absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii a hypnóze,  mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin)
 • V roce 1997 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii a v roce 1998 osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru psychiatrie stala se akreditovaným supervizorem a lektorem komplexního výcviku v systemickém přístupu, organizovaného Institutem pro systemickou zkušenost – ISZ Praha
 • Jejím hlavním zájmem jsou postmoderní přístupy k psychoterapii a práci s lidmi vůbec
 • Zpívá v Pražském smíšeném sboru a ráda jezdí na kole a plave
 • Založila Psychoterapeutické centrum Gaudia a občanské sdružení, nyní zapsaný spolek Gaudia proti rakovině, kde působí jako předsedkyně a odborný garant

mail: kunertova@gaudia.cz

 

 • Kde se můžete přihlásit do programu

 

Centrum Gaudia Praha

Jeseniova 47, 130 00 Praha 3

Telefon: +420 242 487 327
Mobil: +420 773 993 036
E-mail: info@gaudia.cz

TOP