o-nas

NÁŠ TÝM

Jsme sehraný tým, který přináší pomoc i inspiraci. Spojuje nás způsob uvažování a přístup k problémům. Vytváříme metodiky pro práci s různými cílovými skupinami. Máme rádi společenské události a rádi spolupracujeme s odborníky příbuzných oborů. Naším cílem je stát se centrem postmoderní psychoterapie a vzdělávání v souvisejících oborech, tedy oborech, které mají v náplni práci s lidmi.
Vedoucí pracovníci


MUDr. Olga Kunertová - vedoucí lékařka, odborný garant

Mgr. Kateřina Urbanová - operation managerka

Mgr. Tereza Janačíková Nováková - regionální koordinátorka pro pobočku v Brně


Gaudia Praha


Lékaři

MUDr. Olga Kunertová - vedoucí lékařka, odborný garant
MUDr. Jan Kořenek - psychosomatický lékař
MUDr. Lucia Huťanová - psychiatryně

 

Psychologové

Mgr. Jasenka Medenčevič
Mgr. Martin Pastrnak

 

Psychoterapeuti

MUDr. Olga Kunertová - vedoucí lékařka, odborný garant
Mgr. Barbora Hrušková
Bc. Gabriela Špačková
Mgr. Lukáš Kutek
Mgr. Martin Pastrnak
MUDr. Jan Kořenek
Mgr. Zuzana Holubová

Mgr. Miloš Havlík

Štěpánka Machalická

Radka Maak

Mgr. Naďa Kostková

 

Maséři

Alena Srpová

 

Externí spolupracovníci

Mgr. Lenka Tichotová
Miroslava Havrdová

 

Gaudia Brno


Mgr. Tereza Janačíková Nováková
MUDr. Hana Obluková

 

Externí spolupracovníci

Mgr. Hana Kozubíková

 

Administrativní pracovníci 


Mgr. Kateřina Urbanová - operation manager

Natálie Váchová, Michaela Haneschová - sekretariát

Bc. Michaela Zemanová – koordinátorka vzdělávání

Alena Srpová – grafika

 


Gaudia Praha


MUDr. Olga Kunertová – jednatelka společnosti, odborný garant

psychoterapeutka, psychiatryně, lektorka vzdělávacích programů

 • 22 let praxe v oboru psychoterapie
 • Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • Absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii a hypnóze,  mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin)
 • V roce 1997 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii a v roce 1998 osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru psychiatrie stala se akreditovaným supervizorem a lektorem komplexního výcviku v systemickém přístupu, organizovaného Institutem pro systemickou zkušenost – ISZ Praha
 • Jejím hlavním zájmem jsou postmoderní přístupy k psychoterapii a práci s lidmi vůbec
 • Zpívá v Pražském smíšeném sboru a ráda jezdí na kole a plave
 • Založila Psychoterapeutické centrum Gaudia a občanské sdružení, nyní zapsaný spolek Gaudia proti rakovině, kde působí jako předsedkyně a odborný garant

Kontakt: telefon: 603 267 514; mail: kunertova@gaudia.cz

 

Mgr. Barbora Hrušková

psychoterapeutka, rodinná poradkyně, lektorka vzdělávacích programů

 • Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • Má 5 let praxe v oboru psychoterapie a 10 let praxe ve vzdělávání
 • Absolvovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii „Umění terapie“ v GI (750 hodin) a mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin)
 • Pracuje s jednotlivci i páry, zabývá se mimo jiné rodinným poradenstvím a vztahy mezi rodiči a dětmi
 • Pracuje také s klienty hovořícími anglicky nebo francouzsky
 • Kromě terapeutické práce se věnuje také lektorské a překladatelské činnosti
 • Má ráda dobré jídlo a pití, výlety na kole i pěšky, ráda běhá a cvičí pilates v Psychoterapeutickém centru Gaudia a v Gaudia Institutu pracuje od roku 2011

Kontakt: telefon: 724 192 047; mail: hruskova@gaudia.cz

 

Mgr. Gabriela Špačková

psycholožka a vedoucí psychoterapeutka, lektorka vzdělávacích programů, supervizorka

 • dokončila bakalářské studium oboru psychologie na UP Olomouc, kde v současné době ukončuje také magisterské studium
 • absolvovala psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu "Umění terapie" pořádaný společností GI
 • absolvovala kurz "Základní principy koučování" na UP Olomouc
 • absolvovala roční kurz psychologie v centru vzdělávání - AMOS
 • absolvovala lektorský kurz a školení v metodice terapie obezity Ivy Málkové, STOB, kde také vede skupinovou terapii obezity a životního stylu
 • absolvovala kurz "Práce s dětskou kresbou" Zdeňka Altmana
 • pravidelně se zúčastňuje konferencí a seminářů Centra pozitivní psychologie ČR
 • Pracuje s jednotlivci, páry i rodinami
 • Spolu s týmem pracuje v Centru Gaudia v poradně pro psychosomatické pacienty a jejich blízké
 • Její terapeutická práce, ale také poradenství a lektorská činnost se zaměřuje na oblasti osobního rozvoje a životního stylu, životní spokojenosti, mezilidských vztahů a rodinného fungování, harmonizace osobního (rodinného) a pracovního života a psychosomatické obtíže
 • Má ráda svou rodinu, svou práci a její vášní je moderní tanec
 • V Centru Gaudia pracuje od roku 2014

Kontakt: Telefon: +420 603 461 832, mail: spackova@gaudia.cz


Mgr. Lukáš Kutek

psychoterapeut 

 • Vystudoval Fakultu sociálních věd UK v Praze a bakalářský program Psychologie na Filosofické fakultě UPOL v Olomouci
 • Je frekventantem akreditovaného výcviku v systemické psychoterapii „Umění terapie“ pořádaném společností GI.
 • Má za sebou zhruba 100 hodin kurzů v Narativní terapii s lektory Institutu narativní terapie v Londýně
 • Vyhledává sporty a hry v nejrůznějších podobách
 • V Centru Gaudia pracuje od roku 2015

Kontakt: mail: kutek@gaudia.cztelefon: 733 990 850

 

MUDr. Jan Kořenek

praktický lékař, člen psychosomatického týmu

 • vystudoval všeobecné lékařství, 2. LF UK, Praha- Motol
 • dále absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii, dvouletý výcvik v komunikaci pro pomáhající profese v rámci teorie gesttalt přístupu, pokračovací kurz akupunktury pro lékaře (IPVZ), kurz časové osy (20h), kurzy mobilizací, kraniosakrální terapie, fyzikální terapie aj.
 • získal specializace: interní kmen, FBLR (fyziatrie, balneologie, léčebná rehabilitace), všeobecné praktické lékařství
 • Profesně se zajímá především o komunikaci zdravotník - pacient, psychologické a sociální jevy ve zdravotnictví, rozšiřování si profesionální kompetence o psychoterapeutické metody a metody tradiční čínské medicíny
 • Hraje na bicí nástroje, občas improvizační divadlo, zajímá se o bojová umění
 • Spolupráci s Centem Gaudia zahájil v září 2015

Kontakt: telefon: 773 993 034 (sekretářka Gaudia), mail: korenek@gaudia.cz

 

Mgr. Martin Pastrnak

klinický psycholog, psychoterapeut

 • Absolvoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě
 • V roce 2015 získal specializaci v oboru klinická psychologie, kterou může provozovat bez odborného dohledu
 • Je frekventantem výcviku Cestou systemických terapií
 • Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) jako vědec, v Klinice ESET vede dlouhodobou dynamickou skupinu
 • Je postgraduálním studentem v oboru neurovědy na 3. lékařské fakultě
 • Zajímá se o duševní život jak z perspektivy postmoderní psychoterapeutické, tak z klinické a neurovědné
 • Baví ho propojovat různé obory a to, v čem se potkávají, a ne to, v čem se odlišují
 • Má dvě kočky sphynx na které nedá dopustit

Kontakt: Telefon: 722 211 961, mail: pastrnak@gaudia.cz


Mgr. Jasenka Medenčević

klinická psycholožka a psychoterapeutka

 • Vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Má za sebou mezinárodní výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze (Institut pro Gestalt terapii a psychosyntézu, Multi-Di-Mens, Norsk Gesltaltinstitutt, 1993-1997)
 • Výcvik Práce s tělem v psychoterapii (2002-2003)
 • Má atestaci z klinické psychologie (2004) a funkční specializaci v psychoterapii (2005)
 • Absolvovala kurzy logoterapie, rodinné terapie, focusingu, práce s časovou osou a celou řadu dalších odborných workshopů a seminářů v oblasti psychoterapie


Mgr. Miloš Havlík

psychoterapeut, sociolog, andragog, supervizor, kouč

 • Vystudoval sociologii a andragogiku na Univerzitě Palckého v Olomouci
 • Má 14 let praxi v oboru psychoterapie
 • Absolvoval výcviky v systemické terapii ISZ (750) hodin, výcvik v narativní terapii ISZ (100) a 17 let praxe ve vzdělávání
 • Je certifikovaný Reteaming® kouč, lektor a supervizor systemické terapie, metodik plánování sociálních služeb a konzultant standardů kvality sociálních služeb
 • V týmu "Dalet, o.s." se podílel na koncepci i realizaci vzdělávání v manažerských dovednostech a na supervizi výcviků a koučovacích programech, spolupracoval i při publikování odborných textů
 • Působí jako lektor, "Diecézní charitě Brno" a ve "Fokusu Praha" aj.
 • V letech 1998 - 2012 působil v organizaci Fokus Vysočina z toho 10 let jako ředitel
 • Má rád dobré víno a sýry, jógu, turistiku, blues a jazz
Kontakt: Mail: havlik@gaudia.cz
 
 

Mgr. Radka Maak

Psychoterapeutka, koučka a psycholožka

 • Studovala andragogiku a speciální pedagogiku
 • Absolvovala komplexní tříletý akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii v Německu u ISYS
 • Má praxi v psychoterapii a pracuje také s klienty hovořícími německy
 • Má dlouhodobou praxi v korporátním prostředí v oblasti profesního a osobního růstu
 • Má bohatou rodičovskou praxi
 • Kromě své rodiny má ráda dobré jídlo a víno,  občas běhá, lyžuje a hraje golf

Kontakt: Telefon: 733 771 804, mail: maak@gaudia.cz

 


Mgr. Zuzana Holubová

 

právnička, terapeutka

 

 • Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • Má za sebou roční psychoterapeutický výcvik „Terapie a poradenství zaměřené na řešení“, poté dokončila navazující čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Olomouci (DALET, z.s.)
 • Má za sebou roky právnické praxe (orientace na soukromé a rodinné právo)
 • Jejím hlavním zájmem je práce s lidmi, mediace
 • Pracuje v Intervenčním centru pro pomoc obětem domácího násilí
 • v Gaudii nabízí mediace pro klienty s konflikty ve vztazích
 • K osobním zájmům řadí přírodu, hory, jógu a cestování

 

Kontakt: Telefon: 731 063 336, mail: holubova@gaudia.cz


MUDr. Lucia Huťanová

psychoterapeutka a psychiatryně

 • V roce 2011 dokončila studium medicíny na Lékařské fakultě University Komenského v Bratislavě - obor všeobecné lékařství. 
 • Od téhož roku pracuje v v Psychiatrické nemocnici Bohnice a další praxi získává jako externista na Dětském a dorostovém detoxikačním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a na psychiatrickém oddělení Nemocnice Most. 
 • Své vzdělávání si rozšiřuje i psychoterapeutickým výcvikem v systemické psychoterapii (Umění terapie). 
 • Specializuje se na léčbu pacientů s poruchami nálad, s psychotickými, závislostními a psychosomatickými poruchy. 
 • Při terapii kombinuje farmakologické metody s psychoterapii zejména s využitím systemických, na řešení orientovaných postupů.

Kontakt: Telefon: 773 993 036, mail: hutanova@gaudia.cz

 

Mgr. Naďa Kostková

psychoterapeutka, konzultantka, lektorka vzdělávacích programů

 • Vystudovala Filozofickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni
 • Má 5 let praxe v oboru psychoterapie a 10 let praxe ve vzdělávání
 • Absolvovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii „Umění terapie“ v GI (750 hodin) a mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin)
 • Absolvovala rozšiřující pedagogické a lektorské vzdělání v organizaci Kritické myšlení z. ú. ( 300 hodin)
 • Pracuje s jednotlivci či rodinami. Ráda se ve své práci potkává s dospívajícími a mladými lidmi.
 • Zajímají ji postmoderní přístupy v práci s lidmi a to jak v psychoterapii, tak ve vzdělávání a dalších oblastech rozvoje.
 • Ráda zaboří ruce do hlíny, hlavu do knih, nos do jehličí a cestuje do všech koutů světa.
 • Je externí spolupracovnicí Psychoterapeutického centra Gaudia a Gaudia Institutu od roku 2013.

 

Mgr. Lucie Machová (t. č . na mateřské dovolené)

psycholožka, psychoterapeutka, kouč

 • Vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 
 • Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvikový program v Gestalt terapii (Dialog, Brno) a další kratší kurzy orientující se na využití Gestalt terapie v praxi.
 • Jejím hlavním zájmem je oblast psychosomatiky, problematika neplodnosti, mateřství, rodiny a partnerských vztahů.
 • Ve svém volném čase se věnuje tanci a sportu obecně.
 • V Centru Gaudia pracuje od září 2015.

Kontakt: Telefon: +420 605 476 024, mail: machova@gaudia.cz

Maséři


Alena Srpová


 • masérka
 • vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze
 • v roce 1999 absolvovala výcvikový seminář "Hloubková masáž s integrací dechu podle Dr. Smitta" u německé fyzioterapeutky Sigrid Klotzbach v rozsahu 150 hodin
 • v Dexter Academy absolvovala postupně kurzy Reflexologie nohy (2007), Manuální lymfodrenáž (2009), rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáž (2011), Klasická relaxační masáž (2011), masáže Hot Stones (2012)  a Reflexologie ruky (2013)
 • workshop Od fragmentace k integraci - Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy (2014)
 • v Gaudii proti rakovině, z.s. působí jako masérka a zároveň dochází na paliativní oddělení Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského Pod Petřínem
 • má ráda výtvarné umění, divadlo, hudbu, knihy, ráda jezdí na kole, plave…

Kontakt: mail: srpova@gaudia.cz

 

Miroslava Havrdová

masérka, terapeut – práce s tělem

 • absolvovaná škola - Vystudovala Konzervatoř v Teplicích
 • absolvovala akreditovaný masérský kurz u SinoBiologické společnosti, sebezkušenostní vzdělávací program na základě Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff Fundamentals™ a Body Mind Centering™ (180 hodin), roční výcvik - Terapeutická práce s dotekem - biodynamické masáže, vegetoterapie, biorelease monolog, imaginace (120hodin), získala osvědčení pro práci s Dornovou metodou (včetně Breussovy masáže) a s čínskými zdravotními Tuina masážemi.
 • profesionální oblasti zájmu – vyvinula vlastní syntetickou metodu pro práci s tělem– So-Che terapii (propojuje klasické japonské uzdravující umění -Džin šin džucu, principy tradiční čínské medicíny a moderních poznatků práce s tělem - Labanova analýza pohybu, Bartenieff Fundamentals, Reichovy postupy a Biodynamické masáže, cvičení čchi kung). Zajímá se o práci s psychickými obtížemi pomocí práce s tělem.
 • další osobní zájmy - ve svém volném čase maluje  olejomalby, studuje kaligrafii, psychologii a východní medicínské systémy a patinuje nábytek.
 • délka praxe – 15 let, s Centrem Gaudia spolupracuje 5 let.

Kontakt: Telefon: +420 608 801 397, mail: havrdova@gaudia.cz

 

Gaudia Brno


Mgr. Tereza Janačíková Nováková, DiS.

psycholožka, psychoterapeutka,
lektorka vzdělávacích programů, koordinátorka brněnské pobočky

 • v pomáhajících profesích působí cca od r. 2000
 • absolvovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a sociální práci na Vyšší odborné škole sociální v Brně
 • absolvovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii „Umění terapie“ v GI (750 hodin) a mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin)
 •  další kratší workshopy a semináře: 2013 „Možnosti dialogu“ (Jaako Seikkula, Finsko), 2013 „Rozvoj organizací a koučování“ (psychoterapeuté Harlene Anderson a J.Shotter, USA, VB),  2014 „Když rozvedení rodiče bojují“ (Justine van Lawick, Nizozemsko), , supervizní výcvik a další semináře a sebezkušenostní kurzy v komunikačních dovednostech
 • profesně se zajímá zejm. o postmoderní psychoterapeutické směry
 • svůj volný čas tráví nejraději četbou, se svou rodinou (má dvě malé děti), na výletech, v horách, ráda cestuje, baví se
 • V Psychoterapeutickém centru Gaudia, Gaudii proti rakovině, i Gaudia institutu pracuje od r. 2013

 Kontakt: telefon: 728 049 291; mail: janacikova.novakova@gaudia.cz

 

MUDr. Hana Obluková

lékařka (dermatoložka), psychoterapeutka

 • vystudovala lékařskou fakultu MU v Brně
 • atestovala v oboru dermatovenerologie
 • od roku 1994 pracuje na Dětském kožním oddělení FN Brno, od roku 2014 vede ambulanci pro psychodermatózy
 • je frekventatkou akreditovaného Komplexního terapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na řešení, vedeného týmem Dalet
 • v Dalet z.s. absolvovala také kurzy: Kids’skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, rodiči a komunitou a Výcvik v hypnoterapii zaměřené na řešení
 • dále absolvovala kurzy IPVZ Praha: 3 letý kurz Základní psychosomatická péče, kurzy psychodermatologie
 • v oblasti psychoterapie jsou jejími hlavními zájmy psychosomatika, práce s dětmi a jejich rodiči a hypnoterapie
 • ve volném čase hodně čte, ráda vaří a peče, cvičí pilates
 • v Gaudii Brno pracuje od roku 2015,  zaměřuje se hlavně na klienty s psychosomatickými obtížemi

Kontakt: telefon: 602 483 121; mail: oblukova@gaudia.cz

 

Mgr. Hana Boudová

poradkyně rané péče, psychoterapeutka

 • psycholožka, psychoterapeutka
 • 1 rok v oboru psychoterapie a rané péče a 2 roky praxe v internetové poradně
 • absolvovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie
 • navštěvuje psychoterapeutický výcvik Cestou systemických terapií, absolvovala kurz Systemické krizové intervence, praktické základy internetového poradenství a aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením
 • jejím hlavním zájmem je v současnosti rozvoj terapeutických dovedností a práce s lidmi
 • je také hrnčířka a ráda točí z keramiky
 • je externím spolupracovníkem Centra Gaudia

Kontakt: Telefon: +420 777 590 745, mail: kozubikov@gmail.com

 

Gaudia Znojmo


Mgr. Barbora Vítková

psychoterapeut v nemocnici Znojmo

 • psychoterapeutka, sociální pracovnice
 • absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor sociální práce
 • absolvovala víceletý sebezkušenostní výcvik v terapii zaměřené na člověka, výcvik v krizové intervenci a další kratší kurzy
 • dlouhodobě pracovala s lidmi bez přístřeší a s lidmi propuštěnými z výkonu trestu
 • má ráda melodickou hudbu, dobrou kávu, básničky, moře a teplo

 

Administrativa


Mgr. Kateřina Urbanová

operation managerka  

 • vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy 
 • zkušenosti má z práce s klienty i z různých organizačních a provozních pozic
 • v Gaudia působí od roku 2015
 • svůj volný čas tráví nejraději s rodinou, přáteli nebo se věnuje svému kocourovi

Kontakt: telefon: +420 773 993 036, mail: management@gaudia.cz

 

Mgr. Kateřina Židů

koordinátorka vzdělávání

 • délka praxe 5 let.
 • absolvovala Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • má ráda zahradničení, čtení, srapbooking.
 • pro sekci vzdělávání v Gaudia Institutu pracuje od března 2016.

Kontakt: telefon: 776 208 226, mail: vzdelavani@gaudia.cz

 

Kristýna Skovajsová

vedoucí sekretariátu

 • studuje judaistiku a religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

Kontakt: telefon: +420 773 993 036, mail: info@gaudia.cz

TOP